Mũ Chăn Ong

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Beekeeper Hat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


WX-78 Portrait.png
THE MESH IS SMALLER THAN BEE STINGERS

WX-78

Mũ Chăn Ong là Giáp mặc tạo ở thẻ Trang Phục. Tạo ra từ 8 , 1 Dây Thừng và cần Máy Luyện Kim để tạo mẫu.

Có 750 độ bền và hấp thụ 80% lực sát thương từ Ong, Ong Sát Thủ, Ong Chiến BinhOng Chúa. Hữu hiệu khi cần thu thập Mật Ong từ Thùng Ong hoặc khi phá hủy Tổ Ong.

Gift Icon.png Downloadable Content

Trong tất cả DLC, Mũ Chăn Ong kháng 20% Ẩm Ướt trong Mưa. Trong DLC Shipwrecked, nó có thể được lấy từ Máy Giật Xèng.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Mũ Chăn Ong cũng giảm sát thương từ Ong Chiến BinhOng Chúa, khiến nó rất hữu dụng khi farm Sữa Ong Chúa. Nó cũng có độ bền cao hơn 40% (1050).

Placeholder.png Bên lề

  • Được thêm vào từ bản cập nhật 2 tháng 10, 2012.
  • Mũ Chăn Ong là vật phẩm giáp duy nhất trong Don't Starve Together có độ bền cao hơn trong Don't Starve thay vì độ bền kém hơn.

Blueprint.png Thư viện ảnh