Bơm Cứu Hỏa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
Fires on a ship are not to be taken lightly.

Warly

Bơm Cứu Hỏa (Fire Pump) là một vật dụng khả chế độc quyền dành cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhật Return of Them. Có thể tìm thấy trong Thẻ Đi Biển, yều cầu 2 Ván Ép và 1 Cá Nước Bọt.

Bơm Cứu Hỏa có thể lắp đặt trên Thuyền Ván. Khi được vận hành bởi một người chơi, nó sẽ phát tán bong bóng nước trong bán kính 7,5 để dập tắt các đám cháy và các vật thể đang âm ỉ.

Placeholder.png Bên lề

  • Bơm Cứu Hỏa được giới thiệu trong bản cập nhật Troubled Waters.