Sáp Ong

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Beeswax)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
It's useless on its own, just like me.

Wendy

Sáp Ong (BeeWax)Vật Dụng Tinh Chế. Nó yêu cầu 1 Bánh Mật để chế tạo, và dùng Máy Khoa Học để tạo nguyên mẫu. Nó có thể được sử dụng để chế tạo Giấy Sáp, thứ sau đó có thể được sử dụng trong những công thức khác. Nếu để trên mặt đất vào Mùa Hè hoặc gần nguồn nhiệt, Sáp ong sẽ bị tan chảy và biến mất, không thể lấy lại được. Có thể tránh điều đó bằng cách đặt vào Rương hoặc Ba Lô.

Vì Bánh Mất không thể tái tạo trong Don't Starve, nên số lượng Sáp Ong có thể chế tạo cũng sẽ bị giới hạn.

Trong Don't Starve Together, Sáp Ong tái tạo thông quả việc Bánh Mật cũng có thể tái tạo từ Tổ Ong Khổng LồOng Chúa. Nó cũng có thể dùng để bảo quản Rau Củ Khổng Lồ làm vật phẩm trang trí.

TabTools.pngSử Dụng

Beeswax.png
Papyrus.png
Science Machine.png
Wax Paper.png

Mosquito.png Lỗi

  • Trong bản chơi đơn Don't Starve, Sáp Ong sẽ không bị tan chảy và biến mất. '

Placeholder.png Bên Lề

Blueprint.png Thư viện ảnh