Giá Sách

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Willow Portrait.png
Hey, uh... what library did Ms. Wickerbottom work at, anyway?

Willow, examining a bookcase.

Giá Sách (Bookcase) là một Kiến Trúc trong Don't Starve Together dành riêng cho Wickerbottom, trong Bộ Lọc Người Sống Sót. Nó yêu cầu 1 Bút Lông Vũ, 2 Gỗ Sống và 4 Giấy Cói để chế tạo. Nó cho phép bạn tạo nguyên mẫu tất cả Sách độc đáo của cô ấy. Nó có 20 ô để lưu trữ Sách của cô ấy cũng như Sách Nấu Ăn và Giấy Cói.

Nó phục hồi độ bền của sách của cô ấy cất bên trong nó với tốc độ 1% mỗi 30 giây. Tỷ lệ khôi phục là gấp đôi trong khi Wickerbottom ở trong bán kính ba ô đất của Giá Sách. Tỷ lệ khôi phục độ bền không cộng dồn với nhiều hơn một Wickerbottom trong phạm vi.

Ngoài ra, Giá Sách còn là một trạm khoa học mở khóa các công thức cấp máy giả kim cho tất cả các nhân vật.

Placeholder.png Bên lề

  • Hệ thống thập phân Dewey được tham chiếu trong mô tả mục là một hệ thống tổ chức thư viện

Blueprint.png Thư viện ảnh


Giá Sách (Bookcase) là một Kiến Trúc trong Don't Starve Together dành riêng cho Wickerbottom, cho phép bà ấy chế tạo và lưu trữ Sách của mình.