Gỗ Sống

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Living Log)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ui button variant 1 on.png
Ui button variant 1 off.png

Wendy Portrait.png
It is forever screaming silently.

Wendy

Gỗ Sống (Living Logs) là vật phẩm rơi ra từ Thần Rừng, cũng như từ Cây Toàn Thường. Được dùng để tạo nhiều đồ ma thuật bao gồm cả Tay Máy Bóng Tối hoặc dùng làm nhiên liệu. Sẽ hét rú lên khi bắt lửa hoặc khi bị ăn bởi Ma Hải Ly (1 dạng của Woodie).

Cách lấy

Thần Rừng là Quái mạnh và khó hạ được. Cần dụ Thần Rừng đánh lại các loài sinh vật khác như Lợn, Xúc TuaNgười Cá. Người chơi có thể thử một vùng Bẫy Răng, không quá khó hạ Thần Rừng trước khi nó đuổi kịp. Hoặc thả diều nó do Thẩn Rừng di chuyển chậm. Tuy nhiên điểm Tinh Thần sẽ bị trừ nhiều nếu dùng cách này và nếu không mặc giáp sẽ dễ bị giết nếu không cẩn thận.

Cây Toàn Thường cũng tạo ra Gỗ Sống, an toàn và đỡ tốn thời gian hơn nhưng nó là nguồn tài nguyên không vô tận.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Cây Dẻ Bulô Độc cũng là một cách tái tạo Gỗ Sống, đặc biện khác với Thần Rừng, cơ hội sinh sản của chúng tăng cao hơn khi nhiều ngày trôi qua. Cách tốt nhất là chặc một Cây Dẻ Bulô để chuyển đổi nó hoặc những cây dẻ xung quanh mỗi Mùa Thu, khác với Thần Rừng, nó cần được chặt để thu được Gỗ Sống. Mobs không thể tấn công cây dẻ này, tuy nhiên một vài mob như Gấu Lửng có khả năng đốn hạ nó, Lợn cũng có thể chặt nó. Một nhược điểm khác là chúng ít Gỗ Sống hơn so với Thần Rừng và Cây Toàn Thường.

Trong Shipwrecked DLC, Thần Rừng DừaCây Rừng Thường sẽ giúp tái tạo Gỗ Sống.

Trong Hamlet DLC, Gỗ Sống có thể mua từ Cửa Hàng Ma Thuật với giá 5 Oinc. Ngoài ra Sâm Ngàn Tuổi làm rớt 2 Gỗ Sống khi chết. Wormwood có thể tạo Gỗ Sống thông qua Thẻ Mầm Xanh với cái giá là 20 HealthMeter.png.

Icon Tools.png Sử dụng

Gỗ Sống được dùng để nâng cấp Tường Gỗ như gỗ thường nhưng tác dụng gấp 3 lần.

Gỗ Sống có thể dùng làm nhiên liệu nhưng không nên lãng phí do gỗ sống khó kiếm được.

Living Log.png
Living Log.png
Silk.png

×4

Butterfly Wings.png

×68

Alchemy Engine.png
Glossamer Saddle.png
Living Log.png
Living Log.png
Living Log.png
Purple Gem.png
Nightmare Fuel.png

×7

Prestihatitator.png
Shadow Manipulator.png
Living Log.png
Nightmare Fuel.png

×5

Shadow Manipulator.png
Dark Sword.png
Living Log.png
Living Log.png
Batilisk Wing.png

×5

Purple Gem.png
Shadow Manipulator.png
Bat Bat.png
Living Log.png
Living Log.png
Nightmare Fuel.png

×4

Purple Gem.png
Purple Gem.png
Shadow Manipulator.png
Telelocator Staff.png
Living Log.png

×4

Nightmare Fuel.png

×4

Gold Nugget.png

×8

Shadow Manipulator.png
Telelocator Focus.png
Living Log.png
Living Log.png
Nightmare Fuel.png

×4

Yellow Gem.png
Yellow Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Star Caller's Staff.png
Living Log.png
Living Log.png
Nightmare Fuel.png

×4

Green Gem.png
Green Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Deconstruction Staff.png
Living Log.png
Living Log.png
Living Log.png
Thulecite.png

×4

Nightmare Fuel.png

×4

Ancient Pseudoscience Station.png
Thulecite Club.png
Living Log.png

×4

Nightmare Fuel.png

×4

Sea Worther.png
Shadow Manipulator.png
Seaworthy.png
Chỉ trong thế giới liên kết với Shipwrecked
Living Log.png

×4

Nightmare Fuel.png

×4

Can of Silly String.png
Shadow Manipulator.png
Skyworthy.png
Chỉ trong thế giới liên kết với Hamlet
Living Log.png
Venom Gland.png
Interface arrow right.png
Poison Balm.png
Hamlet icon.pngWormwood Portrait.png
Living Log.png
Living Log.png
Bone Shards.png

×4

Interface arrow right.png
Bramble Husk.png
Hamlet icon.pngWormwood Portrait.png
Living Log.png
Stinger.png
Interface arrow right.png
Bramble Trap.png
Hamlet icon.pngWormwood Portrait.png

Placeholder.png Bên lề