Mầm Trái Cây Đá

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sprouting Stone Fruit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
Ewww it's got a little arm.

Willow

Mầm Trái Cây Đá là một vật phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó có thể thu được bằng cách đập một Trái Cây Đá, nhưng cơ hội để Mầm Trái Cây Đá rơi ra là cực kỳ thấp, chỉ 1% (bằng với Túi Krampus). Mầm Trái Cây Đá có thể trồng để phát triển thành Bụi Trái Cây Đá.

Placeholder.png Bên lề

  • Mầm Trái Cây Đá được giới thiệu trong cập nhật Turn of Tides.