Dầu Dưỡng Độc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Poison Balm)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Takes away sick

–Wormwood

Dầu Dưỡng Độc là một vật phẩm chế tạo độc quyền bởi Wormwood trong Hamlet DLC. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Mầm Xanh và yêu cầu Gỗ SốngHạch Độc để chế tạo. Tương tự Thuốc Tri Độc, nó dùng để loại bỏ hiệu ứng Độc.

Mỗi Dầu Dưỡng Độc chỉ có thể được sử dụng một lần và được tiêu thụ ngay cả khi Nhân Vật sử dụng nó hiện không bị nhiễm độc.

Blueprint.png Thư viện ảnh