Lò Lửa Nổi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Buoyant Chiminea)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
I taught the fire how to surf.

Walani


Lò Lửa Nổi (Buoyant Chiminea) là một Công Trình khả tạo được giới thiệu trong Shipwrecked DLC. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Nguồn Sáng yêu cầu 4 Cát, 6 Dầu và 6 Đá Vôi để chế tạo. Lò Lửa Nổi hoạt động giống với Lò Ống Khói vì chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi Gió Lớn hay Mưa nhưng chỉ đặt được trên Biển.

Placeholder.png Bên lề

  • Lò Lửa Nổi được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi phát hành bản chính thức trong cập nhật Home Sea Home, sau khi được thử nghiệm ở nhánh beta trong nhiều tháng.
  • The Lò Lửa Nổi đã từng được đặt tên là The Galley nhưng được đặt lại trước khi bản beta được ra mắt.

Blueprint.png Thư viện ảnh