Giáp Thiếc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tin Suit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Not very pliant but it does the job.

Maxwell

Giáp Thiếc là một loại Giáp chế tạo được giới thiệu trong Hamlet DLC. Nó được tìm thấy trong Thẻ Chiến Đấu, yêu cầu 3 Thỏi Hợp Kim và 1 Búa để chế tạo và cần một Máy Khoa Học để tạo nguyên mẫu. Giáp Thiếc cung cấp khả năng bảo vệ và độ bền nhiều hơn 1 Giáp Gỗ. Giáp Thiếc làm giảm 20% tốc độ người chơi.

Có 16.67% cơ hội xuất hiện một Giáp Thiếc ở trong chiếc hòm đào từ Trại Cướp Bí Mật.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Wilba mặc Giáp Thiếc
Wheeler mặc Giáp Thiếc