Bộ Lưới Bẫy Cá

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ocean Trawler Kit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Willow Portrait.png
Maybe I can bribe one of the kids to build it for me.

Willow

Bộ Lưới Bẫy Cá (Ocean Trawler Kit)Vật Phẩm dành riêng cho Don't Starve Together. Nó có thể được chế tạo từ 2 Ván Ép, 2 Dây Thừng và 6 Tơ. Nó có thể được triển khai vào Biển.


Lưới Bẫy Cá

Wanda Portrait.png
Thank goodness, now I don't have to waste my time fishing!

Wanda

Lưới Bẫy Cá (Ocean Trawler) tự động bắt cá biển sau khi hạ lưới xuống nước. Bốn khe chứa đồ có thể chứa đầy đồ ăn làm mồi nhử để tăng cơ hội bắt được cá biển. Mồi phải phù hợp với chế độ ăn của cá tương ứng. Nếu thiết bị được triển khai gần bầy cá, cá sẽ cố gắng ăn mồi và bị mắc lưới, kết quả là có thể dính tối đa bốn con trong lưới đánh cá.

Cá bên trong lưới hư hỏng chậm hơn 90%.


Blueprint.png Thư viện ảnh