Tra Yên Cưỡi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Saddlehorn)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
I bet it stinks under the saddle.

Willow

Tra Yên Cưỡi (Saddlehorn) là vật dụng khả trên trong Thẻ Công Cụ cho phép người chơi lấy Yên Cưỡi xuống một cách an toàn từ Bò Lai mà không cần đợi đến khi Bò Lai hất yên xuống. Lấy yên cưỡi bằng thứ này sẽ không làm giảm đồ bền của yên.


Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh