Chậu Dương Xỉ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Potted Fern)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

It shows my love of plant life.

–Woodie

Chậu Dương XỉKiến Trúc nhân tạo. Chỉ dùng để trang trí. Có chín hình dạng khác nhau.Vì Dương Xỉ có số lượng hạn chế các chậu Ferns có thể được tạo ra sẽ bị hạn chế

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

TRong bản Reign of Giants DLC, người chơi có cơ hội tìm thấy Lá Cây trong Cây Cỏ Lăn, do đó làm tiếp.


Placeholder.pngBên lề

Gold Nugget.pngThư viện