Bảng Chỉ Hướng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

The sign is currently blank.

–Wilson

Bảng Chỉ Hướng (Directional Sign) là một Kiến Trúc khả chế độc quyền trong Don't Starve Together. Nó có thể viết lên, và hiển thị trên Bản Đồ như một Bảng Hiệu thường. Khác với bảng thường, và hầu hết các đối tượng khác, định hướng của Bảng Chỉ Hướng không cố định so với màn hình. Khi xây, Bảng Chỉ Hướng sẽ chỉ sang phải, và sẽ vẫn chỉ hướng đó cho dù màn hình người chơi có xoay đi.

Bảng Chỉ Hướng cần Ván Ép để chế tạo và Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nếu nó bị phá, sẽ trả lại 1 Ván Ép, cho phép người chơi chế tạo một Bảng Chỉ Hướng mới ở chỗ khác.

Khi xây lần đầu, bảng sẽ trống không, và kiểm tra nó sẽ cho ra một nhận xét chung. Kích chuột vào bảng sẽ hiện ra một hộp thoại để viết lên bảng, mà khi xem xét bảng sẽ hiệ ra bất cứ nội dung gì đã được viết trên đó. Bảng Chỉ Hướng không thể viết lại, nhưng đập bảng bằng Búa sẽ trả lại 1 Ván Ép, vậy nên người chơi hầu như có thể thay đổi nội dung theo ý muốn.

Khi viết lên bảng, hộp thoại đưa ra sẽ có tùy chọn hủy bỏ, tìm một văn bản ngẫu nhiên, hoặc tự viết lên bảng. Hộp nội dung cũng có thể chọn và gõ vào. Chức năng tạo đoạn văn ngẫu nhiên cho bảng sẽ đưa ra một danh từ ngẫu nhiên tùy vào loại Đất mà bảng đang được đặt lên, cũng như một tính từ chỉ nơi chốn ngẫu nhiên. Đôi khi sẽ có một tính từ định lượng, và đôi khi sẽ có một cụm từ bổ sung sau tên, hoặc có thể là cả hai. Một khi đã viết lên, bảng sẽ có những đường nhỏ trên đó, biểu hiện đã có nội dung.

(Bảng này được lược dịch vì nó là nội dung hiển thị trực tiếp trên bảng)

Phần Nội dung khả dụng
Từ định lượng Really, Very, Quite, Very Very, Extremely, Moderately, Minimally, Sort of, Totally
Tính Từ Sunny, Danker, Dark, Morose, Morbid, Awful, Horrible, Perfectly Normal, Ordinary, Perilous, Dangerous, Hazardous, Creepy, Empty, Lonely, Wet, Dry, Huge, Small, Little, Picturesque, Hideous, Dreary, Repulsive, Boring, Good, Striking, Uninteresting, Fascinating, Magnificent, Souless[sic], Echoing, Sleepy, Smelly, Mediocre, Awesome, Brilliant, Excellent
Danh từ
Turf type Possible names
Cobblestones Road, Path
Rocky Crag, Area, Region, Rocky Place
Turfless Patch, Turf, Area, Tract
Savanna Savannah, Grassland, Prairie
Grass Field, Pasture, Meadow, Garden
Forest/Deciduous Forest, Woods, Thicket, Grove
Marsh Marsh, Swamp, Bog, Fen
Web Web, Cobweb
Wooden Flooring Place, Corner, Spot, Base, Hidey-Hole
Carpeted Flooring Place, Corner, Spot, Base, Hidey-Hole, Carpet, Rug
Checkerboard Flooring Place, Corner, Spot, Base, Checkerboard, Zone
Cave Turfs Cave
Sandy Desert, Badlands, Flats
Scaled Flooring Place, Corner, Spot, Base, Hidey-Hole, Zone, Scale
Other Turf (such as from a mod) Spot, Area, Region, Point, Locality, Site
Bổ sung of Perilousness, of Horribleness, of Loneliness, of Sorrow, of Danger, of Hunger, of Shadows, infested with Monsters, crawling with Horrors, of Happiness, of Dreariness, of Death, full of Bees


Placeholder.png Bên lề

  • Mặc dù thực tế là Savanna (Thảo Nguyên) có mã bằng tên đó, Bảng Chỉ Hướng bảng chỉ hướng dùng cách viết khác là: "Savannah".

Mosquito.png Lỗi

  • Nếu người chơi đi qua một Bảng Chỉ Hướng, xoay màn hình khi nó không trong tầm nhìn, rồi trở lại đó, bảng sẽ chỉ sai đường. Xoay màn hình khi nó đang trong tầm nhìn sẽ sửa lại điều này.

Blueprint.png Thư viện ảnh