Kích

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Halberd)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Now I can't be caught off-guard.

Wilson

Kích là một Vũ Khí Cận Chiến độc quyền trong Hamlet DLC. Nó có thể chế tạo trong Thẻ Chiến Đấu bằng cách sử dụng 1 Thỏi Hợp Kim và 2 Cành Cây và cần một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Kích cũng có thể sử dụng như Rìu để chặt cây.

Kích luôn luôn rơi ra từ Vệ Binh, được tìm thấy trong Thành Phố Lợn. Nó sẽ bị hư hại tùy vào số lần đã sử dụng. Nó có thể mua từ Tiệm Vũ Khí với giá 5 Oinc. Có 16.67% cơ xuất hiện một Kích ở trong chiếc hòm đào từ Trại Cướp Bí Mật.

Icon Tools.png Sử dụng

Pig Skin.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Halberd.png
Key to the City.png
Watch Tower.png