Mũ Mùa Đông

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Winter Hat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
It's not warm enough for my liking.

Willow

Mũ Mùa Đông nằm trong Thẻ Trang Phục, cần 4 Lông Bò Lai + 4 Máy Luyện Kim để tạo mẫu. Cuộn Kim Khâu giúp tăng 50% độ bền.

Tăng 1,33 điểm Tinh Thần mỗi phút khi đội.

Là trang phục nằm trong nhóm cấp 2 giúp người chơi đủ ấm mà không phải đứng gần ngọn lửa trước khi bị Cóng Lạnh vào Mùa Đông. Giá trị cách nhiệt bằng 120.

Mũ Mùa Đông có thể đội cho Lợn hoặc Thỏ Người chỉ để cho đẹp dù vẫn mất độ bền.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Mũ Mùa Đông có thể mua ở Cửa Hàng Mũ với giá 10 Oinc.

Placeholder.png Bên lề

  • Mũ Mùa Đông được thêm vào trong bản cập nhật Long Live the Queen.
  • Mũ Mùa Đông đã từng có tuyết đi kèm khi mới đội với mục đích trang trí. Hiệu ứng này đã được gỡ bỏ trong bản cập nhật A Winter's Tale sau khi thêm mùa đông vào.

Blueprint.png Thư viện ảnh