Giáp Vỏ Sò

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Seashell Suit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Giáp Vỏ Sò là một Giáp nằm tron bản mở rộng Shipwrecked. Nó yêu cầu 10 Vỏ Sò, 2 Rong Biển và 1 Dây Thừng để chế tạo, và cần một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Giáp Vỏ Sò có 750 điểm máu. Nó hấp thụ 75% sát thương vật lý.

Giáp Vỏ Sò cũng giúp bảo vệ nhân vật khỏi bị Độc từ tấn công vật lý như tấn công của Rắn Độc, Muỗi Độc, và Nhện Chiến Binh.

Prototype.png Mẹo

  • Nó đặc biệt hữu ích để mặc Giáp Vỏ Sò khi đốn Cây Nhiệt Đới bởi Rắn Độc có thể xuất hiện.