Lọng Kiều Diễm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pretty Parasol)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
A dainty parasol that will provide moderate protection.

Wickerbottom

Lọng Kiều Diễm (Pretty Parasol) là một vật dụng Sinh Tồn. Giống như , nó giúp tránh khỏi việc mất Tinh Thần gây ra bởi Mưa và bị Sét đánh.

Nó yêu cầu 4 Cành Cây, 3 Cỏ Cắt, và 6 Cánh Hoa để chế tạo và khả chế ngay từ khi bắt đầu trò chơi. Nó cũng có thể được sử dụng như một loại Nhiên Liệu, cung cấp thời gian cháy bằng với Gỗ.

Giống với Vòng Hoa, Lọng Kiều Diễm không có độ bền nhưng sẽ hỏng dần theo thời gian.

Gift Icon.png DLC

Trong các DLC, Lọng Kiều Diễm làm chậm tốc độ tăng độ ẩm của người chơi đi 50% và bảo vệ họ khỏi Quá Nhiệt, bằng với thêm 120 giây trước khi người chơi bắt đầu bị quá nhiệt. Nó không còn giúp WX-78 tránh khỏi bị Sét đánh.

Icon Tools.png Công Dụng

Pretty Parasol.png
Electrical Doodad.png
Interface arrow right.png
Telebrella.png
Wagstaff Portrait.png

Prototype.png Mẹo

  • Với các nguyên liệu dễ tìm, nó có thể được dùng như một biện pháp tạm thời để thay thế trong Mùa Xuân.

Placeholder.png Bên Lề

  • Lọng Kiều Diễm được giới thiệu lần đầu tiên vào Reign of Giants DLC (RoG) và cũng đã có mặt trong Hamlet DLC. Sau đó thêm vào trong nhánh Beta Early Access của Hamlet vào 18.5.2019.
  • Lọng Kiều Diễm không khả chế trong Shipwrecked DLC, thay vào đó là Lọng Nhiệt Đới.

Blueprint.png Thư viện Ảnh

es:Sombrilla bonita