Table Vase

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

From Beyond Bình Hoa (Table Vase) là một vật dụng khả chế độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Nó có thể chế tạo trong Bộ Lọc Trang Trí với 2 Gỗ, 1 Dây Thừng và yêu cầu Bàn Cưa để nguyên mẫu.

Nó có thể đặt trên một Bàn Gỗ và hoạt động giống như Bàn Hoa. Người chơi có thể cắm mọi loại Hoa và trong Bình. Đều này bao gồm Hoa Nguyệt Phong, Trái Đèn, Quả Phát SángHoa Lưu Ly. Khi đã cắm hoa, nó sẽ có một hào quang tăng 5 SanityMeter.png, nhưng chỉ dành cho bông hoa đầu tiên trên Bình hoặc khi thay một bông hoa héo. Đặt Trái Đèn và Quả Phát Sáng sẽ cung cấp ánh sáng. Sau mười ngày, bông hoa trong bình sẽ héo.

Một Bình Hoa đầy đủ sẽ luôn hiển thị một bông hồng trong hành trang, bất kể nó chứa loại hoa nào.

Prototype.png Mẹo

  • Bởi vì Bình Hoa cũng có thể được đặt trên mặt đất, nên nó có thể được sử dụng như một cách rẻ tiền để chiếu sáng các khu vực, vì Trái Đèn đặt vào sẽ cung cấp Ánh sáng trong 10 ngày và chỉ có thể nạp lại bằng một Trái Đèn khác sau khi héo.

Placeholder.png Bên lề

  • Bình Hoa được giới thiệu trong cập nhật Host of Horrors.
  • Nếu bạn cố thư đốt một bình hoa đã cắm hoa, bông hoa sẽ héo ngay lập tức. Để có thể có 1 bông hoa héo trong bình ngay lập tức, bạn có thể đốt bình hoa bằng Đuốc và dập bằng Bình Tưới ngay sau đó.
  • Lúc đầu tất cả hoa trong Bình Hoa đều héo sau 10 ngày. Điều này đã được thay đổi trong một bản sửa lỗi ngay sau khi phát hành bản cập nhật Host of Horrors để chỉ ảnh hưởng đến Trái Đèn và Quả Phát Sáng.

Blueprint.png Thư viện ảnh