Cửa Hàng Ma Thuật

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ The Flying Pig Arcane Shop)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilba Portrait.png
TOIL AND TROUBLES

Wilba

Cửa Hàng Ma Thuật là một Kiến Trúc Cửa Hàng Lợn sinh sản tự nhiên độc quyền cho DLC Hamlet. Được tìm thấy ở Thành Phố Cung Điện và bán đa dạng các loại Đồ Ma Thuật cho người chơi.

Nếu như người chơi có được Chìa Mở Thành Phố, Cửa Hàng Ma Thuật cũng sẽ trở nên khả tạo trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 4 Ván Ép, 1 Nhiên Liệu Ác Mộng và 4 Da Lợn.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội thất

Khi đi vào một Cửa Hàng Ma Thuật, người chơi sẽ nhìn thấy đa dạng các loại Vật Dụng được bán để đổi lấy Oinc. Một Bác Học sẽ ngồi bán hàng trên ghế.

Những mặt hàng sau đây sẽ thấy được trưng bày ở trung tâm cửa hàng và sẽ được bổ sung lại bởi chủ tiệm:

Mặt hàng Tên Oinc.png
Chilled Amulet.png Bùa Lạnh 50
Dark Sword.png Gươm Đen 50
Fire Staff.png Gậy Lửa 50
Ice Staff.png Gậy Băng 50
Life Giving Amulet.png Bùa Phục Sinh 50
Nightmare Amulet.png Bùa Ác Mộng 50
One-man Band.png Người Hát Rong 40
Belt of Hunger.png Thắt Lưng Tuyệt Thực 20
Night Armor.png Giáp Bóng Tối 20
Living Log.png Gỗ Sống 5

Ngoài ra, các mặt hàng sau đây có thể mua được từ các kệ không được chủ tiệm bổ sung:

Mặt hàng Tên Oinc.png Số lượng
Fake Kazoo.png Kèn Kazoo 1 1
Gord's Knot.png Nút Thắt Gord 1 1
Melty Marbles.png Bi Nóng Chảy 1 1

Blueprint.png Thư viện ảnh