Ba Lô

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Backpack)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
You could fit a whole lot of science in there.

Wilson

Ba Lô (Backpack)Vật Dụng Sinh Tồn giúp mở rộng ngăn chứa đồ của nhân vật. Yêu cầu 4 Cỏ, 4 Cành Cây để ghép và Máy Khoa Học để làm mẫu. Ba Lô không thể để trong giỏ đồ hay Rương, và chỉ có thể mang theo 1 Ba Lô duy nhất.

Khi được chế tạo, Ba Lô được tự động mang trên người nếu vị trí Thân Mình còn trống. Mang Ba Lô cho phép mở rông thêm 8 ngăn chứa đồ. Vật dụng này sử dụng cùng vị trí với Áo Giáp và Vests, có nghĩa là bạn chỉ có thể mang một thứ và không thể mang thêm những thứ khác

Mặc dù không thể đặt trong giỏ đồ hoặc Rương, chúng có thể đặt trên mặt đất và dùng để lưu trữ. Bất kì món đồ nào đều có thể bỏ vào Ba Lô để trên mặt đất mà không cần phải mặc vào người trước.

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Ba Lô là vật dễ cháy thành Tro và rớt ra các đồ ở trong nó. Các vật dễ cháy thì cũng biến thành Tro. Do vậy cần đặt Ba Lô xa Lửa Trại. Ba Lô không chống thấm nước nhưng vật dụng để trong lâu bị ẩm hơn so với khi để ở giỏ đồ. Nếu không được trang bị chống thấm tốt, người chơi nên để nhiên liệu và thức ăn trong Ba Lô khi trời mưa.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Ba Lô là một vật dụng có thể bị bắt lửa, mọi thứ trong ba lô sẽ không bị áp dụng lửa nhưng ba lô vẫn sẽ cháy thành Tro, ném mọi thứ bên trong ra ngoài. Cần cẩn thận khi đặt ba lô gần Lửa Trại để ngăn không cho nó bị cháy. Ba Lô không thấm nước, nhưng các vật dụng trong ba lô sẽ hoàn toàn khô ráo. Nếu người chơi không có bảo hộ chống nước đầy đủ, bạn nên để nhiên liệu và đồ ăn trong ba lô khi trời mưa.

Trong Hamlet DLC, Ba Lô có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 5 Oinc.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh