Túi Muỗi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mosquito Sack)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wilson Portrait.png
It's probably not someone else's blood...

Wilson

Túi Muỗi là túi chứa máu của Muỗi, có tỉ lệ rớt là 50% sau khi nó chết.

Túi Muỗi có thể dùng để hồi 8 HealthMeter.png cho người hoặc các mob khác, tương tự như Hạch Nhện. Cũng như Hạch Nhện, Túi Muỗi rất dễ cháy và có thể đốt lửa.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Túi Muỗi Vàng được giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Chúng rớt từ Muỗi Độc và hồi 20 HealthMeter.png sau khi dùng.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, hai Túi Muỗi và Nước Đá có thể được dùng để tạo ra 4 Bóng Nước, ngoài ra Túi Muỗi cũng có thể bơm tại Ao cho ra một Bóng Nước.

Icon Tools.png Sử dụng

Mosquito Sack.png
Mosquito Sack.png
Ice.png
Science Machine.png
Waterballoon.png
Don't Starve Together icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Túi Muỗi Được thêm vào từ bản cập nhật All's Well That Maxwell.
  • Do nó không ăn được, hơn nữa hình động khi hồi máu giống như Hạch Nhện, cùng với câu nói của Wilson gợi ý cả hai đều tăng máu bằng cách truyền trực tiếp.
  • "Túi" (sacks) côn trùng ngoài đời thực ra đánh vần là "sac" mà không có "K."