Hạt Năng Lượng Truyền Tải

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Calibrated Perceiver)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

WX-78 Portrait.png
YOU

WX-78, when examining Wagstaff during a Moonstorm.

Waxwell Portrait.png
Oh I'm sorry, were you saying something? I was too busy fighting for my life.

Maxwell, when examining Wagstaff after a mutated boss was killed.

Hạt Năng Lượng Truyền Tải (Grainy Transmission), hay chính là Wagstaff, là NPC dành riêng cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật Eye of the Storm. Ông ấy có thể được tìm thấy trong Bão Mặt Trăng sinh ra sau khi Năng Lượng Bí Ẩn được tạo ra. Ông ấy xuất hiện trở lại sau khi giai đoạn cuối cùng của Chiến Binh Thiên Hà bị đánh bại.

Khi bước vào một cơn bão mặt trăng lần đầu tiên, ông ấy sẽ đến gần chúng và thả bản thiết kế cho Kính Xuyên ThấuMáy Bơm Nguyệt Lượng. Nếu có nhiều người chơi gần đó, ông ấy sẽ đưa ra bản thiết kế cho từng người.

Đeo Kính Xuyên Thấu sẽ hiển thị trên mép màn hình chỉ đến vị trí hiện tại của Wagstaff nếu ông ấy ở gần đó.

Wagstaff trong quá trình ngăn chặn.

Ông ấy sẽ xuất hiện ở đâu đó trong cơn bão mặt trăng và chạy một đoạn ngắn trước khi biến mất khi người chơi tiếp cận. Sau bốn lần, ông ấy sẽ xuất hiện với một cỗ máy có 100 máu và đang cố gắng ngăn chặn tĩnh điện. Quạ Mù Mặt TrăngChim Biến Dị sẽ hạ cánh theo đàn và tiếp cận Wagstaff ngăn cản ông ấy ngăn chặn bão mặt trăng. Nếu chịu quá nhiều thiệt hại, việc ngăn chặn sẽ không thành công và ông ấy sẽ biến mất, yêu cầu người chơi phải truy tìm ông ấy một lần nữa.

Wagstaff định kỳ sẽ yêu cầu một trong năm công cụ, chúng sẽ xuất hiện xung quanh ông ấy trong quá trình. Hầu hết các ký tự sẽ không thể xác định các công cụ, tuy nhiên Winona sẽ có thể nhìn thấy tên riêng khi di chuột qua mục đó. Sau khi công cụ chính xác được trao cho Wagstaff, nó sẽ hồi sinh ở gần đó một lúc sau. Tất cả các công cụ sẽ biến mất khi quá trình ngăn chặn kết thúc, bất kể kết quả như thế nào.

Sau khi đánh bại Chiến Binh Thiên Hà, Wagstaff sẽ cố gắng lấy năng lượng mặt trăng bằng Máy Chiết Xuất Tinh Chất Mặt Trăng trong một thời gian dài. Tại thời điểm này, bạn có thể cho Wagstaff Mảnh Vương Miện Khai Sáng do Chiến Binh Thiên Hà đánh rơi. Wagstaff sẽ yêu cầu bạn không làm mất thời gian của anh ấy, nhưng sau đó bạn có thể tặng món đồ này. Điều này sẽ khiến xuất hiện các Vết Nứt ngẫu nhiên. Nếu bạn không làm như vậy, thì Hạt Năng Lượng Truyền Tải cùng với Máy Chiết Xuất Tinh Chất Mặt Trăng sẽ được phát hiện ở hai địa điểm ngẫu nhiên trên thế giới, lúc đó bạn có thể thấy nó xuất hiện lại và sau đó có thể đưa Mảnh Vương Miện Khai Sáng.

Công cụ

Reticulating Buffer

Winona Portrait.png
Found the Reticulating Buffer! Better get it back to the bossman.

Winona, when examining a Reticulating Buffer

Widget Deflubber

Wilson Portrait.png
Of course I know what it is! It's just, er... too complicated to explain.

Wilson, when examining a Widget Deflubber

Grommet Scriber

Willow Portrait.png
Yeah, that looks like a Whaddayacallit! Or was it a Whatchamahoosit...

Willow, when examining a Grommet Scriber

Conceptual Scrubber

Waxwell Portrait.png
Is this what he wants? Why couldn't that old fool have been more descriptive?!

Maxwell, when examining a Conceptual Scrubber

Calibrated Perceiver

Wortox Portrait.png
What a fun game, finding tools from another plane!

Wortox, when examining a Calibrated Perceiver


Máy Chiết Xuất Tinh Chất Mặt Trăng

WX-78 Portrait.png
THAT MOON POWER SHOULD BE MINE!

WX-78, when examining the Lunar Essence Extractor

Sau khi đánh bại Chiến Binh Thiên Hà, Wagstaff sẽ xuất hiện gần phần còn lại của nó với Máy Chiết Xuất Tinh Chất Mặt Trăng (Lunar Essence Extractor), ông ấy sử dụng để chứa năng lượng lấy từ Chiến Binh Thiên Hà. Sau khi làm như vậy, ông ấy và Máy Chiết Xuất Tinh Chất Mặt Trăng sẽ biến mất.

Winona's Spotlight.png Ảnh độngGramophone.png Lời thoại

Meeting the player for the first time in a Moonstorm

 • You! Of course!
 • Quick, take these!
 • I'll be needing some assistance shortly.
 • Find me when you are sufficiently prepared.
 • Now, to find the source of that reading...

Idle

 • It's close by now...
 • If I can just find...
 • If my hypothesis is correct...
 • It's here... somewhere.

Leading the player

 • Ahh, this way!
 • My scans point toward this direction.
 • Aha, found it again!

Starting containment

 • This is it, it must be contained.
 • I'll need your assistance, we must contain it before it's gone!

Requesting a tool

 • Quick, I need my Reticulating Buffer!
 • Someone find me a Widget Deflubber!
 • Has anyone seen my Grommet Scriber?
 • Can someone hand me the Conceptual Scrubber?
 • I'm certain I put the Calibrated Perceiver down here somewhere...

Too busy to receive item

 • I'm a bit preoccupied at the moment.
 • Patience if you please, this requires my full concentration.

Receiving a tool

 • Is it important?
 • Quickly now, timing is critical!

Incorrect tool

 • No no, that's not what I'm looking for!
 • This isn't the right one, the other one!

Correct tool

 • Excellent, that's it!
 • At last! Now let's get this finished!

Containment failed

 • Balderdash! The containment has failed!
 • Back to my notes again...

Containment successful

 • It's done!
 • Take this, you'll need it for what we have to do.

Moonstorm passed

 • Balderdash, my connection is fading!

In moonstorm when Celestial Champion defeated

 • Aha! This selenological anomaly can only mean one thing!
 • Now is my chance!

Celestial Champion defeated

 • Excellent! My little experiment was a resounding success!
 • Thank you for all your hard work.
 • Now if you'll excuse me, I have much to do.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh