Lợn Già Làng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Swamp Pig Elder)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
Hi, Mr. Pig!

Webber

Lợn Già Làng (Swamp Pig Elder) là một Mob độc quyền trong Sự Kiện The Gorge của Don't Starve Together. Ông ấy có thể tìm thấy ở khu vực Làng Lợn Đầm Lầy và có vẻ là thủ lĩnh của đám Lợn Đầm Lầy.

Dubloons.png Giao dịch

Lợn Già Làng bán những mặt hàng sau:

Log.png

×5

Interface arrow right.png
Axe Gorge.png
Log.png

×5

Interface arrow right.png
Shovel Gorge.png
Log.png

×5

Interface arrow right.png
Hoe.png
Log.png

×10

Interface arrow right.png
Bucket-o-poop.png
Salt.png
Salt.png
Salt.png
Interface arrow right.png
Key.png

Gramophone.png Lời thoại

Rảnh rỗi, khi đang ngủ

 • "...g-GNAW..."
 • "...p...plague..."
 • "...HRUMPF..."
 • "...s-sky..."
 • "(SNORT) ...s...scales..."
 • "...zzzZZzzz..."

Rãnh rỗi, gần người chơi

 • "HRF! OUR HOMES DESTROYED"
 • "HRF! WE NEED FIX HOUSES"
 • "HRF! GNAW MAD AT PIGS"
 • "HRF! MOST GOATS NO HELP TO PIGS"
 • "HRF? SLEEP... GIVE ELDER NIGHTMARES"
 • "HRF? YOU TRADE? SUPPLIES?"
 • "HRF? ...WHAT LITTLE PIGS DO IF ELDER GONE?"

Giao dịch thành công

 • "THANK-YOU"
 • "MAYBE NOW WE FIX HOUSES"
 • "ELDER'S EYE FEEL HEAVY"
 • "YES. YOU GOOD GOAT."
 • "THANK-YOU. NOW LET ELDER REST."
 • "GOOD LUCK. WITH GNAW."
 • "THANK-YOU, LITTLE GOAT."

Bên lề

 • Lợn Già Làng có những dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, được thấy qua những cái vẩy trên 2 tay của ông ấy.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Gramophone.png Âm Thanh

Giọng của Lợn Già Làng.
Tiếng ngáy của Lợn Già Làng.