Chìa Khóa Sắt (The Gorge)

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Iron Key Gorge)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
We wanna go to the park.

Webber

Chìa Khóa Sắt (Iron Key) là một vật dụng của sự kiện The Gorge trong Don't Starve Together. Có thể mua từ Sammy với giá 1 Đồng Xu Cổ. Chìa khóa cho phép mở khu vực Công Viên, khiến nó hữu dụng hơn vào giai đoạn sau của trò chơi.