Thịt Cua

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Crab Meat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
No imitations here.

Wilson, when examining Crab Meat.

Waxwell Portrait.png
Perfect with a bit of butter.

Maxwell, when examining Cooked Crab Meat.

Thịt Cua (Crab Meat) là một loại Lương Thực độc quyền trong Sự Kiện The Gorge của Don't Starve Together. Nó thu được từ việc bắt giữ và giết một Cua Cuội. Thịt Cua có thể nấu chín bằng Lửa Trại ở gần chỗ của Lợn Già Làng và nhận được Thịt Cua Nướng. Thịt Cua dùng trong những Công Thức The Gorge yêu cầu tới nó.

Placeholder.png Bên lề

  • Trong file game, Thịt Cua và Thịt Cua Nướng có mã spawn là "quagmire_crabmeat" và "quagmire_crabmeat_cooked". Chúng không thể spawn thông qua Console.