Bộ Hứng Nhựa Cây

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tree Tapping Kit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Using Tree Tapping Kit
Using Tree Tapping Kit
Willow Portrait.png
Now we can get sap out of the trees.

Willow

Bộ Hứng Nhựa Cây (Tree Tapping Kit) là một vật dụng của sự kiện The Gorge trong Don't Starve Together. Sử dụng để lấy Nhựa Cây từ Cây Gỗ Ngọt.

Nó có thể mua từ Pipton trong khu công viên với giá 3 Đồng Xu Cổ (2 với Wes). Bộ gồm 3 xô để thu thập nhựa cây.

Bạn cần treo cái xô lên một trong những cây gỗ ngọt ở Công viên Tưởng niệm. Xô sẽ đầy sau 2 phút. Nếu nhựa cây không được thu gom kịp thời, nhựa cây sẽ hư hỏng, cây sẽ bị bệnh dịch tấn công và không còn nhựa cây nữa.

Blueprint.png Thư viện ảnh