Billy

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
This goat's much smaller.

Wilson

Billy (hoặc Billiam) là một Mob độc quyền trong Sự Kiện The Gorge của Don't Starve Together và là con trai của Mumsy. Cậu ấy có thể tìm thấy ở gần khu vực tàn tích thành phố, bán những loại dụng cụ thu thập tài nguyên.

Dubloons.png Giao dịch

Billy bán những mặt hàng sau:

Old Coin.png
Old Coin.png
Old Coin.png
Interface arrow right.png
Pigeon.png
"Đó là một con chim bồ câu, còn sống khỏe mạnh."
Old Coin.png

×8

Interface arrow right.png
Salt Rack.png
"Đi kiếm một chút vị mặn nào."
Old Coin.png
Old Coin.png
Old Coin.png
Interface arrow right.png
Fishing Rod.png
Old Coin.png

×4

Interface arrow right.png
Trap.png
Old Coin.png

×5

Interface arrow right.png
Bird Trap.png
Red Mark.png
Interface arrow right.png
Crab Trap.png
"Bắt cua trong rọ."
Red Mark.png
Interface arrow right.png
Slaughter Tools.png
"Chà, thịt không mọc ở trên cây."

Mọi thứ được mua bởi Wes bằng Đồng Xu Cổ và Đồng Sapphire sẽ được giảm 1, ngoại trừ vật phẩm mua bằng Đồng Rubi.

Gramophone.png Lời thoại

Bắt đầu, trước khi giao dịch lần đầu với Mumsy

 • "Go talk to my mum. Baa."
 • "Can you ask my mum before we play?"
 • "Go ask Mumsy if we can play. Baa."
 • "I'll only talk to you if Mumsy says it's okay."

Rảnh rỗi, gần người chơi

 • "Our house used to be around here, baa."
 • "I like playing with the pebble crabs."
 • "Sammy was a goat before, like mum and I."
 • "Mumsy says my friends can't come out to play."
 • "I wish my bike still worked, baa."
 • "Mumsy tells me not to look at the sky."
 • "Pipton lets me have sweets, when Mumsy says it's okay."

Giao dịch thành công

 • "We're friends now, right?"
 • "Baa, thanks!"
 • "Tradesies are fun."
 • "Baaaa! My favorite!"
 • "Oh, thanks!"
 • "Baa!"
 • "Mumsy says always to say "thank-you"."

Placeholder.png Bên lề

 • Tên của Billy liên tưởng tới dê billy, tên một con dê đực.
 • Khi sự kiện được giới thiệu lần đầu, một số lời thoại của nhân vật ám chỉ Billy là dê cái, điều này sau đó được thay đổi.
 • Ban đầu, cậu được thiết kế giống như một con nai, được tiết lộ trong Rhymes with Play #201.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Gramophone.png Âm thanh

Giọng nói của Billy