Đá Nghiền

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mealing Stone)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
I can smash stuff down with it.

Willow

Đá Nghiền (Mealing Stone) là một cấu trúc độc quyền cho sự kiện The Gorge trong Don't Starve Together. Nó nằm trong khu vực của một thị trấn đổ nát. Nó được dùng để nghiền Lúa thành Bột Mì, Tinh Thể Muối thành Muối và Nhành Lá Đốm thành Gia Vị.

Công thức

Wheat.png
Wheat.png
Interface arrow right.png
Flour.png
Salt Crystals (Gorge).png
Interface arrow right.png
Salt.png
Salt.png
Salt.png
Spotty Sprig.png
Spotty Sprig.png
Spotty Sprig.png
Interface arrow right.png
Spot Spice.png

Blueprint.png Thư viện ảnh