Sậy

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Reeds)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Glommer.png Xem thêm: Sậy Cắt
Wolfgang Portrait.png
Is watery grass.

Wolfgang

Sậy (Reed) thường thấy ở Quần Xã Đầm Lầy. Thu hoạch sậy được 1 Lau Cắt. Cần 3 ngày để mọc lại, nhưng không mọc lại vào Mùa Đông.

Không thể đào lên rồi trồng lại như Cỏ hay Cành Con. Dễ bắt lửa và tạo 1 Tro sau khi cháy hết. Gấu Lửng cũng khổ thể nhổ Sậy lên được.

Được tìm thấy ở hầu hết các quần sã có nhiều mod thù địch trong game khiến cho việc thu hoạch Sậy nguy hiểm hơn các tài nguyên khác, vì có các sinh vật như Xúc tua, Muỗi, NhệnNgười Cá ở quanh khu vực đó.

Đồng thời cũng có một Bộ Vá gọi là Bẫy Đồng Sậy, bộ Vá này là một cánh đồng Sậy mà ẩn ở đó là rất nhiều Xúc Tua xung quanh và bên trong.


Gift Icon.png DLC

Wilson Portrait.png
Aquatic reeds.

Wilson, when examining emersed Reeds.

Sậy cũng có thể tìm thấy ở Cây Cỏ Lăn trong DLC Reign of Giants.

Trong DLC Shipwrecked. Có thể tìm sậy trên các đảo.

Trong Hamlet DLC, các cây Sậy mọc ở quần xã Ao Sen. Sử dụng thuyền để có thể thu hoạch các cây Sậy ở đó.

Placeholder.png Bên lề

  • Khi tìm thấy sậy, Maxwell sẽ nói "Có làn gió nào trong đám liễu kia". Nó liên quan tới một tiểu thuyết cho trẻ em của Kenneth Grahame với tựa đề "Gió thổi qua liễu". Câu nói trên cũng gợi tới câu nói "Có vàng ở trong quả đồi kia" trong tiểu thuyết "The Gilded Age: A Tale of Today" của Mark Twain và Charles Dudley Warner.

Gold Nugget.png Thư viện