Rương Rõ Ràng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wanda Portrait.png
Dimensional cross-contamination aside, it's quite a lovely chest.

Wanda


Rương Rõ Ràng (Conspicuous Chest) là một Kiến Trúc tự sản độc quyền dành riêng cho Don't Starve Together. Nó thường xuất hiện trong Quần Xã sinh vật Rừng. Sẽ có một số chiến lợi phẩm ngẫu nhiên bên trong Rương Rõ Ràng, nhưng sẽ luôn có Terrarium, được sử dụng để triệu hồi Nhãn Cầu Khiếp ĐảmSong Trùng Khiếp Đảm. Bên cạnh những chiến lợi phẩm đó, nó hoạt động giống như Rương, và có thể được đập ra để lấy Ván Ép.

Rương Rõ Ràng chứa ngẫu nhiên các vật phẩm sau:
Vật phẩm Cơ hội Số lượng
Terrarium.png 100% 1
Spear.png Blow Dart.png Boomerang.png Fireflies.png Razor.png Pretty Parasol.png Papyrus.png 100% 1
Gunpowder.png 33% 1-3
Cut Stone.png Marble.png 33% 3-5
Rope.png 50% 1-2
Healing Salve.png 50% 2-4
Torch.png Empty Bottle (DST).png 50% 1
Gold Nugget.png 50% 2-5
Log.png 50% 6-15


Placeholder.png Bên Lề

  • Rương Rõ Ràng được giới thiệu trong bản cập nhật An Eye for a Eye, như một sự hợp tác chéo với trò chơi Terraria của Re-Logic.