Lò Cổ Đại

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Winona Portrait.png
Seems to be the only thing those critters haven't dusted.

Winona, when the Ancient Kiln is empty.

Lò Cổ Đại (Ancient Kiln) là đối tượng độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them. Nó có thể được tìm thấy trong quần xã Tàng Thư Cổ Đại.

Lò Cổ Đại hoạt động như Nồi Hầm bình thường, trừ việc chúng xuất hiện cùng với một Bụi Viên bên trong.

Placeholder.pngBên lề