Kén Ngăn Nắp

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wendy Portrait.png
Poor things, their home is no longer safe from us.

Wendy

Kén Ngăn Nắp (Tidy Hidey-Hole) là một đối tượng tự sản độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó có thể được tìm thấy trong Tàng Thư Cổ Đại. Kén Ngăn Nắp chỉ sinh ra một con Bướm Phủi Bụi vào một thời điểm. Nếu nó bị giết chết, kén sẽ sinh ra một con khác vào 10 ngày sau.

Khi Bướm Phủi Bụi được cho ăn Cao Lương, nó sẽ đánh bóng Kén Ngăn Nắp bằng Thulecite. Quá trình này sẽ kéo dài 6 phút. Khi đã được trang trí, Kén Ngăn Nắp có thể được khai thác bằng Cuốc thu được 3 Mảnh Thulecite cộng với 75% cơ hội có thêm cái thứ 4, 50% có thêm cái thứ 5, 25% có thểm cái thứ 5 và 1% cơ hội thu được 1 Thulecite. Một lần như vậy cho năng xuất trung bình tương đương với 4,81 Mảnh Thulecite.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh