Suối Nguồn Tươi Trẻ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Fountain of Youth)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
I prefer fountains of knowledge.

Wilson

Suối Nguồn Tươi Trẻ là một kiến trúc sản sinh tự nhiên. Nó có thể tìm thấy trên một hòn đảo bị cô lập, chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi qua một tàn tích lợn cổ phía trên có hình quả Atisô. Suối Nguồn Tươi Trẻ có thể tương tác để lấy Giọt Nước Ma Thuật, nhưng nếu làm thế Pugalisk sẽ sinh ra từ Chạm Khắc Bất Thường  gần đó.

Sau 1 ngày, đài phun nước sẽ tái tạo nước trừ khi người chơi đã có Giọt Nước Ma Thuật mà không sử dụng hoặc đưa nó đến thế giới khác.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Wilson next to the Fountain of Youth