Đối Tượng Phong Hóa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Weathered Objects)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Harp Statue.png Bài Viết này không hoàn thiện vì sự phá hoại xấu xa của Maxwell.... Hãy giúp hoàn thiện nó, hoặc thảo luận với cộng đồng dưới phần bình luận.

Đối Tượng Phong Hóa là các đối tượng được giới thiệu trong Hamlet DLC. Chúng có thể được tìm thấy duy nhất trên Quần Xã Tổ BFB, ngoài việc có thể tìm được bên trong tổ, chúng còn được thấy rải rác trên Đỉnh Núi.

Những đối tượng này được làm bằng vật liệu cơ bản vì vậy chúng có khả năng cho phép người chơi chế tạo các công cụ (đặc biệt là Cuốc) để thoát khỏi hòn đảo của BFB nếu họ quên hoặc không có. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng này là không thể tái tạo: Khi bị phá hủy, chúng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Nhà Phong Hóa

Ảnh Tên Tài nguyên Spawn Code
Weathered House.png Nhà Phong Hóa 2 Boards.png (3 lần Hammer.png) "roc_nest_house"
Wendy Portrait.png
An empty house. How apropos.

Wendy

Đèn Rỉ Sét

Ảnh Tên Tài nguyên Spawn Code
Rusty Lamp.png Đèn Rỉ Sét 2 Iron Ore.png (3 lần Hammer.png) "roc_nest_rusty_lamp"
WX-78 Portrait.png
SENSELESSLY SLAUGHTERED BY RUST

WX-78

Cây Phong Hóa

Ảnh Tên Tài nguyên Spawn Code
Weathered Tree.png Cây Phong Hóa 1 Log.png (3 lần Axe.png, Luxury Axe.png) "roc_nest_tree1"
"roc_nest_tree2"
Wickerbottom Portrait.png
Looks like it's been transplanted here.

Wickerbottom

Thân Cây Phong Hóa

Ảnh 'Tên' Tài nguyên Spawn Code
Weathered Trunk.png Thân Cây Phong Hóa 1 Log.png (3 lần Axe.png, Luxury Axe.png) "roc_nest_trunk"
Wolfgang Portrait.png
Wolfgang can break free too, if he want.

Wolfgang

Nhánh Cây Phong Hóa

Ảnh 'Tên' 'Tài nguyên' Spawn Code
Weathered Branch.png Nhánh Cây Phong Hóa '1 'Log.png (3 lần Axe.png, Luxury Axe.png) "roc_nest_branch1"
"roc_nest_branch2"
Walani Portrait.png
Just a branch.

Walani

Cành Cây Phong Hóa

Ảnh Tên 'Tài nguyên' Spawn Code
Weathered Stick.png Cành Cây Phong Hóa 1 Twigs.png "roc_nest_debris1"
"roc_nest_debris2"
"roc_nest_debris3"
"roc_nest_debris4"
Wilba Portrait.png
'TIS A STICK

Wilba

Bụi Cây Phong Hóa

Ảnh Tên ''''Tài nguyên'''' Spawn Code
Weathered Shrub.png Bụi Cây Phong Hóa 1 Cut Grass.png "roc_nest_bush"
Warly Portrait.png
Pity there are no berries on it.

Warly