Quặng Sắt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Iron Ore)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Isn't it ironic?

Wilson

Quặng Sắt là một tài nguyên độc quyền cho Hamlet DLC. Nó có thể được tìm thấy nằm rải rác ở Vùng Sơn Màu và trên Tổ Gà Lôi. Nó cũng có thể thu được khi khai thác các Khổng Lồ SắtỤ Muỗi nên được coi là có thể tái tạo. Quặng Sắt là nguyên liệu trong nhiều công thức chế tạo, bao gồm những vật dụng trong Thẻ Săn Kho Báu.

Icon Tools.png Công dụng

Iron Ore.png

×4

Smelter.png
Alloy.png
Iron Ore.png
Iron Ore.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Interface arrow right.png
Disarming Tools.png
Iron Ore.png
Iron Ore.png
Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Shears.png
Iron Ore.png
Iron Ore.png
Cork.png

×4

Science Machine.png
Cork Candle Hat.png
Iron Ore.png
Iron Ore.png
Twigs.png
Science Machine.png
Ball Pein Hammer.png
Iron Ore.png
Iron Ore.png
Hammer.png
Science Machine.png
Gold Pan.png
Iron Ore.png
Twigs.png
Blue Gem.png
Alchemy Engine.png
Magnifying Glass.png