Ngà Hải Mã

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Walrus Tusk)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


IT WASN'T MUCH HELP
TO ITS ORIGINAL OWNER.

–WX-78


Ngà Hải Mã là vật phẩm lúc rớt ra từ MacTusk. Nó là nguyên liệu yêu cầu để chế tạo Gậy Đi BộLược.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Ngà Hải Mã có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 50 Oinc.

Icon Tools.png Sử dụng

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Walrus Tusk.png
Twigs.png

×4

Alchemy Engine.png
Walking Cane.png
Walrus Tusk.png
Steel Wool.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Brush.png

Placeholder.png Bên lề

  • Dựa theo câu nói của Woodie, Ngà Hải Mã bị sâu.
  • Trước cập nhật The End is Nigh, Ngà Hải Mã không có chức năng gì.