Vương Miện Hoàng Gia

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Royal Crown)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
A valued relic of wealth and authority here.

Wickerbottom

Vương Miện Hoàng Gia là 1 Trang Phục độc quyền trong Hamlet DLC. Nó rơi ra khi giết Queen Womant và có thể đưa cho Nữ Hoàng để đổi lấy Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia, hoặc có thể sử dụng để mở khóa Wilba.

Để mở khóa Wilba, người chơi phải đưa Vương Miện Hoàng Gia cho Nữ Hoàng Malfalfa. Wilba sẽ biến mất khỏi căn phòng và được mở khóa.

Khi đội, Vương Miện Hoàng Gia phục hồi 4.4 Tinh Thần mỗi phút cho người chơi. Khác với hầu hết các trang phục hồi tinh thần khác, Vương Miện Hoàng Gia đặc biệt ở chổ không mất độ bền khi đeo.

Vì Vương Miện Hoàng Gia không thể tái tạo và độc nhất, nên có thể thu thập Tượng Lợn Xanh hoặc Nấm Nạm Ngọc thông qua việc tìm kiếm Vật Thể Kỳ Lạ và đưa cho Nữ Hoàng để có được tất cả các vật phẩm trong phòng trưng bày.

Hoặc giết Nữ Hoàng ngay sau đó.

Blueprint.png Thư viện ảnh