Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Royal-key.

Wilson

Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia là một vật phẩm độc quyền trong Hamlet DLC.

Nó lấy được từ Nữ Hoàng khi đưa cho cô ta Trượng Hoàng Gia, Vương Miện Hoàng Gia, Lam Lợn Tổ hoặc Nấm Nạm Ngọc. Chúng được dùng để mở khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia.