Da Cóc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shroom Skin)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Warts and all!

Wilson

Da CócVật Phẩm chỉ xuất hiện trong Don't Starve Together, được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Thu được sau khi chiến đấu với Cóc Nấm, Và rớt ra mỗi khi máu của Cóc Nấm chỉ còn 1/3. Da Cóc là một thành phần chính để chế tạo Đèn Nấm, Mũ Nấm Phát QuangBom Mê.

TabTools.png Sử Dụng

Shroom Skin.png
Bucket-o-poop.png
Blueprint (rare).png
Mushlight.png
Shroom Skin.png
Bucket-o-poop.png
Boards.png
Blueprint (rare).png
Glowcap.png
Shroom Skin.png
Canary (Volatile).png
Blueprint (rare).png
Napsack.png

×4

Placeholder.png Bên Lề

Blueprint.png Gallery