Đá Kinh Hoàng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dreadstone)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Waxwell Portrait.png
Petrified nightmares.

Maxwell

Đá Kinh Hoàng (Dreadstone) là một vật phẩm được thêm vào trong Don't Starve Together.

Đá Kinh Hoàng chủ yếu thu được bằng cách phá hủy các Cột Trụ Nứt ràng buộc Lợn Sói Bóng Đêm. Sau khi khai thác lớp Cẩm Thạch bên ngoài, các cột không thể bị phá hủy và chỉ có thể bị phá hủy bởi đòn tấn công đập xuống đất của Lợn Sói Bóng Đêm, đòn tấn công này chỉ được sử dụng sau khi mất đủ HP.

Với kỹ năng Cận Thần Bóng Đêm, Wilson có thể biến 3 Nhiên Liệu Ác Mộng Tinh Khiết thành 1 Đá Kinh Hoàng , cũng như biến 1 Đá Kinh Hoàng trở lại thành 2 Kinh Dị Thuần Túy.

Cùng với Nhiên Liệu Ác Mộng Tinh Khiết, Đá Kinh Hoàng được sử dụng để chế tạo Mũ Kinh HoàngGiáp Kinh Hoàng.

Icon Tools.png Cách sử dụng

Dreadstone.png

×6

Pure Horror.png

×4

Blueprint (rare).png
Dreadstone Armor.png
Dreadstone.png

×4

Pure Horror.png

×4

Blueprint (rare).png
Dreadstone Helm.png
Dreadstone.png
Interface arrow right.png
Pure Horror.png
Pure Horror.png
Wilson Portrait.png

Blueprint.png Thư viện ảnh