Cửa Hàng Hoa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Miss Sow's Floral Arrangements)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
This shop trades in local flora.

Wickerbottom

Cửa Hàng Hoa là một Kiến Trúc Cửa Hàng Lợn có sẵn nhiên độc quyền cho Hamlet DLC. Được tìm thấy ở Thành Phố Thị Chính và bán những mặt hàng Nuôi Trồng cho người chơi.

Nếu như người chơi có được Chìa Mở Thành Phố, Cửa Hàng Hoa cũng sẽ trở nên khả tạo trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 4 Ván Ép, 12 Cánh Hoa và 4 Da Lợn.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội thất

Khi đi vào một Cửa Hàng Hoa, người chơi sẽ nhìn thấy đa dạng các loại Hạt Giống được bán để đổi lấy Xu Oinc. Một Người Bán Hoa sẽ ngồi bán hàng trên ghế.

Những mặt hàng sau đây sẽ thấy được trưng bày ở trung tâm cửa hàng và sẽ được bổ sung lại bởi chủ tiệm:

Mặt hàng Tên Oinc.png
Dragon Fruit Seeds.png Hạt Giống Thanh Long 10
Garland.png Vòng Hoa 2
Berry Bush.png Berry Bush 2.png Bụi Dâu 2
Pumpkin Seeds.png Hạt Giống Bí Ngô 1
Pomegranate Seeds.png Hạt Giống Thạch Lựu 1
Eggplant Seeds.png Hạt Giống Cà Tím 1
Durian Seeds.png Hạt Giống Sầu Riêng 1
Corn Seeds.png Hạt Giống Bắp 1
Watermelon Seeds.png Hạt Giống Dưa Hấu 1
Birchnut.png Hạt Dẻ 1
Pine Cone.png Quả Thông 1

Ngoài ra, các mặt hàng sau đây có thể mua được từ các kệ không được chủ cửa hàng bổ sung:

Mặt hàng Tên Oinc.png Số lượng
Seeds.png Hạt Giống 1 4

Blueprint.png Thư viện ảnh