Dẻ Bulô

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.pngHamlet icon.png Don't Starve Together icon.png

Webber Portrait.png
Tree or food, there's something inside.

Webber, when examining a Birchnut.

Dẻ Bulô (Birchnuts )Vật Dụng rớt từ Cây Dẻ Bulô hay Quái Dẻ Bulô trong bản mở rộng Reign of Giants. Giống Quả Thông, Dẻ Bulô có thể trồng để tạo một Cây Dẻ Bulô mới. Dẻ Bulô hỏng theo thời gian và chỉ ăn được một khi nấu chín trên Lửa. Nó mất từ 7.5 đến 10 giờ game để chúng lớn từ cành con đến khi thành một cây nhỏ.

Dẻ Bulô không thể trồng Nền Caro, Sàn Gỗ, Đường Đá Cuội, Thảm Trải, Đất Đá, Đất Cát, và Đất Đá Hang Động, trừ khi nó được trồng trước khi lợp các loại Đất này.

Nên chú ý là đốn hạ bất cứ gì ngoài Cây Dẻ Bulô lớn sẽ không cho được bất cứ Dẻ Bulô nào cả. Chặt một Cây Dẻ Bulô lớn trong Mùa Thu sẽ cho thêm một Dẻ Bulô, nhưng chặt một cây trong Mùa Đông sẽ không cho ra gì cả.

Trồng Dẻ Bulô có thể làm dịu và ru ngủ những Cây Dẻ Bulô Độc hung hãn gần đó, giống như cách trồng Hạt Thông để làm dịu Thần Rừng. Cơ hội xảy ra điều này tối đa là 33% khi trồng gần một cây, so với những cơ hội thấp hơn khi trồng ở xa.

Dẻ Bulô Nướng

Willow Portrait.png
Looks like you won't become a tree after all.

Willow, when examining a Roasted Birchnut.

Thay vì dùng làm nhiên liệu như Quả Thông, khi đưa vào lửa, Dẻ Bulô sẽ thành Dẻ Bulô Nướng (Roasted Birchnut) và có thể ăn được. Dẻ Bulô Nướng có thể dùng trong Nồi Hầm làm phụ gia và là nguyên liệu chính để làm Quả Hạt Trộn. Khuyên là nên để sống Dẻ Bulô và chỉ nấu chín khi chuẩn bị ăn, bởi chúng sẽ hỏng nhanh hơn rất nhiều một sau đã nấu chín. Khác với những loại đồ ăn khác, hạt dẻ nướng không thể đưa trực tiếp cho Lợn.

Gift Icon.png DLC

Trong Hamlet DLC, Dẻ Bulô có thể mua từ Cửa Hàng Hoa với giá 1 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Sự Kiện Lễ Hội Mùa Đông, Dẻ Bulô có thể trọng vào trong Chậu Cây Lễ Hội để phát triển thành Cây Lễ Hội Mùa Đông. Giống như Cây Dẻ Bulô thường, chúng có 4 giai đoạn phát triển tuy nhiên khi đã đạt giai đoạn cuối cùng, chúng sẽ ngừng vòng đời của mình.

Người chơi không thể ăn hạt dẻ sống tuy nhiên Lợn, Thỏ Người, Gà Tây thì vẫn có thể ăn nó.

Icon Tools.png Sử dụng

Birchnut.png
Fire Pit.png
Roasted Birchnut.png
Roasted Birchnut.png
Berry.png
Fruit.png
Filler.png
Crock Pot.png
Trail Mix.png
Birchnut.png
Twigs.png
Terra Firma Tamper.png
Deciduous Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.png
Twigs.png
Forget-Me-Lots.png
Birchnut.png
Filler.png
Crock Pot.png
Beefalo Treats.png
Don't Starve Together icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Dẻ Bulô trước đây được gọi là và làm theo mô hình Trái Sồi.