Sắt Nhiễm Từ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Infused Iron)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wigfrid Portrait.png
It glöws with a warriör's spirit.

Wigfrid

Sắt Nhiễm Từ là một Tài Nguyên được giới thiệu trong Hamlet DLC. Nó chỉ có thể thu được từ Quái Khổng Lồ Sắt sau khi chết và chỉ dùng để chế tạo Hiện Vật Sống. Sắt Nhiễm Từ sẽ bị hư hỏng và trở thành Quặng Sắt bình thường sau 2 ngày.

Icon Tools.png Công dụng

Infused Iron.png

×6

Magic Water.png
Blueprint.png
Living Artifact.png

Prototype.png Mẹo

  • Giống với các vật phẩm Lương Thực, để Sắt Nhiễm Từ trên mặt đất sẽ khiến chúng hư hỏng nhanh hơn. Đặt nó trong các vật chứa lạnh hợp lệ (như Túi Cách Nhiệt hoặc Túi Biển) sẽ giảm một nửa tốc độ hư hỏng của nó.

Placeholder.png Bên lề

  • Sắt Nhiễm Từ là một trong hai vật phẩm khi hư hỏng sẽ không trở thành Thối hoặc Trứng Thối, cái còn lại hỏng thành Trà.

Blueprint.png Thư viện ảnh