Mỏ Quacken

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wolfgang Portrait.png
Wolfgang is very proud of bird souvenir!

Wolfgang

Mỏ Quacken là một Vật Dụng độc quyền Shipwrecked DLC. Nó có thể thu được khi giết Quacken. Mặc dù là một bộ phận trên người Quacken, Mỏ Quacken lại nhận được trong Rương của Sâu Thẳm rơi ra từ Quacken khi đánh bại nó. Nó có thể dùng để chế tạo Pit-tông Mỏ VịtMũi Khoan Quacken.

Icon Tools.png Sử dụng

Quacken Beak.png
Bamboo.png

×4

Rope.png

×4

Alchemy Engine.png
Quackering Ram.png
Quacken Beak.png
Gears.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Alchemy Engine.png
Quacken Drill.png

Placeholder.png Bên lề

  • Mỏ Quacken được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi phát hành bản chính thức vào cập nhật Home Sea Home, sau nhiều tháng thử nghiệm tại nhánh beta.

Blueprint.png Thư viện ảnh