Kinh Dị Thuần Túy

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Willow Portrait.png
That must be what nightmares have nightmares about.

Willow

Kinh Dị Thuần Túy (Pure Horror) là một vật phẩm được thêm vào trong Don't Starve Together. Nó dường như là một biến thể mạnh hơn của Nhiên Liệu Ác Mộng. Nguồn sinh ra duy nhất của nó là Lợn Sói Bóng Đêm bị đánh bại, rớt ra 4-5. 2 Kinh Dị Thuần Túy cũng có thể được chuyển đổi từ 1 Thạch Kinh Hoàng bởi Wilson bằng kỹ năng Cận Thần Bóng Tối (Shadow Courtier).

Kinh Dị Thuần Túy được sử dụng để chế tạo Mũ Kinh HoàngGiáp Kinh Hoàng. Nó cũng có thể tiếp nhiên liệu cho bất cứ thứ gì được cung cấp bởi Nhiên Liệu Ác Mộng với hiệu quả gấp đôi. Ví dụ: độ bền của Giáp Xương được phục hồi 50% cho mỗi Kinh Dị Thuần Túy, thay vì 25% thông thường cho mỗi Nhiên Liệu Ác Mộng.

Với kỹ năng Cận Thần Bóng Đêm, Wilson có thể biến 3 Kinh Dị Thuần Túy thành 1 Thạch Kinh Hoàng, cũng như biến 1 Kinh Dị Thuần Túy thành 2 Nhiên Liệu Ác Mộng.

Icon Tools.png Sử dụng

Dreadstone.png

×6

Pure Horror.png

×4

Blueprint (rare).png
Dreadstone Armor.png
Dreadstone.png

×4

Pure Horror.png

×4

Blueprint (rare).png
Dreadstone Helm.png
Pure Horror.png
Pure Horror.png
Pure Horror.png
Interface arrow right.png
Dreadstone.png
Wilson Portrait.png
Pure Horror.png
Interface arrow right.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Wilson Portrait.png

Blueprint.png Thư viện ảnh