Đá Vỏ Chai

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Obsidian)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
Pebbles fröm the fire möuntain!

Wigfrid

Đá vỏ chai là 1 Vật Dụng trong Shipwrecked DLC. Nó được sử dụng để tạo ra các phiên bản cải tiến của hầu hết Công Cụ và một số Vũ Khí. Phá hủy Vỏ Chai trên Núi Lửa bằng cách sử dụng chất nổ như Thuốc Nổ hoặc Lựu Dừa hoặc dập tắt Hồ Dung Nham bằng Nước Đá.

Đá Vỏ Chai cũng có thể được tìm thấy xung quanh Gậy Núi Lửa, như một vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Lưới Rà trong Mùa Khô, cụ thể là trong Biển Nông để có cơ hội cao nhất và bằng cách lăn ba viên vàng (14,3% cơ hội) hoặc thậm chí ba củ cà rốt với Máy Giật Xèng.

Hầu hết các các món yêu cầu Đá Vỏ Chai cần đứng cạnh Bàn Thợ Đá Vỏ Chai để tạo nguyên mẫu.

Icon Tools.png Sử dụng

Log.png
Log.png
Log.png
Obsidian.png

×8

Alchemy Engine.png
Obsidian Fire Pit.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png

×4

Rocks.png

×5

Alchemy Engine.png
Dragoon Den.png
Axe.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Dragoon Heart.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Axe.png
Machete.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Dragoon Heart.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Machete.png
Spear.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Dragoon Heart.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Spear.png
Log Suit.png
Obsidian.png

×5

Dragoon Heart.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Armour.png
Coconade.png
Coconade.png
Coconade.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Dragoon Heart.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Coconade.png
Obsidian Coconade.png
Obsidian Coconade.png
Purple Gem.png
Obsidian.png

×4

Magic Seal.png
Obsidian Workbench.png
Howling Conch.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Magic Seal.png
Obsidian Workbench.png
Sail Stick.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png

×4

Fire Staff.png
Obsidian Workbench.png
Volcano Staff.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Prestihatitator.png
Joy of Volcanology.png
Wickerbottom Portrait.png