Lông Malbatross

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Malbatross Feather)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
A feather for me, from the bird of the sea.

Wortox

Lông Malbatross là một Vật Phẩm độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó rơi ra từ Malbatross và là nguyên liệu yêu cầu để chế tạo Vải Lông.

Icon Tools.png Công Dụng

Malbatross Feather.png

×6

Silk.png
Blueprint (rare).png
Feathery Canvas.png


Placeholder.png Bên Lề

  • Lông Malbatross được giới thiệu trong bản cập nhật Salty Dog.