Thẻ Công Thức

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Thẻ Công Thức (Recipe Card) là một vật phẩm cho phép bạn học các công thức nấu ăn trong Don't Starve Together. Có thể được tìm thấy bằng cách sinh sản tự nhiên trong thế giới gần bộ xương, cũng như bằng cách đào mộ, mở cỏ lăn và rương chìm. Công thức nghiên cứu được ghi lại trong sách dạy nấu ăn.


Tất cả công thức

Biểu tượng Tên công thức
Butter Muffin.png Bánh Xốp Bơ Nướng Butterfly Wings.pngCarrot.pngCarrot.pngBerries.png
Froggle Bunwich.png Bunwich Đùi Ếch Frog Legs.pngRed Cap.pngRed Cap.pngCarrot.png
Taffy.png Kẹo Bơ Cứng Honey.pngHoney.pngHoney.pngBerries.png
Pumpkin Cookies.png Bánh Quy Bí Ngô Pumpkin.pngHoney.pngHoney.pngBerries.png
Stuffed Eggplant.png Cà Tím Nhồi Eggplant.pngPotato.pngOnion.pngGarlic.png
Fishsticks.png Cá Que Fish Morsel.pngFish Morsel.pngFish Morsel.pngTwigs.png
Honey Nuggets.png Bánh Cốm Mật Ong Honey.pngHoney.pngMorsel.pngMorsel.png
Honey Ham.png Giăm Bông Mật Ong Honey.pngHoney.pngMeat.pngMeat.png
Dragonpie.png Bánh Thanh Long Dragon Fruit.pngDragon Fruit.pngPotato.pngPepper.png
Kabobs.png Thịt Xiên Meat.pngOnion.pngEggplant.pngTwigs.png
Bunny Stew.png Thỏ Hầm Meat.pngIce.pngIce.pngToma Root.png
Turkey Dinner.png Tiệc Gà Tây Drumstick.pngDrumstick.pngMeat.pngBerries.png
Fish Tacos.png Tacos Cá Fish Morsel.pngFish Morsel.pngCorn.pngOnion.png
Powdercake.png Bánh Bột Honey.pngHoney.pngCorn.pngTwigs.png
Trail Mix.png Trái Cây Trộn Roasted Birchnut.pngRoasted Birchnut.pngBerries.pngBerries.png
Spicy Chili.png Tương Cay Meat.pngMeat.pngToma Root.pngPepper.png
Guacamole.png Sốt Bơ Moleworm.pngRipe Stone Fruit.pngRipe Stone Fruit.pngCorn.png
Asparagus Soup.png Súp Măng Tây Asparagus.pngAsparagus.pngPotato.pngOnion.png
Banana Pop.png Que Chuối Cave Banana.pngIce.pngIce.pngTwigs.png
Stuffed Pepper Poppers.png Ớt Nhồi Thịt Pepper.pngMorsel.pngMorsel.pngPotato.png
California Roll.png Cơm Cuộn California Kelp Fronds.pngKelp Fronds.pngFish Morsel.pngFish Morsel.png
Barnacle Nigiri.png Nigiri Hà Biển Barnacles.pngKelp Fronds.pngKelp Fronds.pngEgg.png
Stuffed Fish Heads.png Đầu Cá Nhồi Barnacles.pngFish Morsel.pngFish Morsel.pngPotato.png
Beefy Greens.png Bít Tết Rau Tươi Leafy Meat.pngToma Root.pngToma Root.pngCarrot.png
Soothing Tea.png Trà Dịu Forget-Me-Lots.pngIce.pngIce.pngHoney.png

Mẹo

  • Hầu hết các công thức trên thẻ không phải là tối ưu, chúng chỉ đưa ra một trường hợp và khuyến khích người chơi tìm ra giải pháp tốt hơn cho mình.