Xương Rắn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Warly Portrait.png
Bones always make for a good broth.

Warly

Xương Rắn là một chiến lợi phẩm độc quyền cho Hamlet DLC. Chúng có được sau khi đánh bại quái Boss Pugalisk. Chúng có thể được sử dụng trong Nồi Hầm để nấu Súp Hầm Xương Rắn. Công thức này sẽ ưu tiên hơn Lasagna Thịt Quái, nên 2 Thịt Quái có thể được dùng an toàn cho món ăn này. Xương Rắn có thể được đập ra bằng Búa cho 2 Mảnh Xương.

Icon Tools.png Usage

Snake Bone.png
Hammer.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Snake Bone.png
Snake Bone.png
Meats.png
Meats.png
Crock Pot.png
Snake Bone Soup.png