Đá

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Rocks)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
I WILL REFINE THESE INTO HIGH TECHNOLOGY

WX-78

Đá (Rock) là một tài nguyên mà có thể tìm với số lượng có hạn trên mặt đất, nhưng là vô hạn dưới Hang Động hay trong bãi Biển nông trong Shipwrecked.

Đá nói chung có thể kiếm từ khai thác Đá Tảng bằng Cuốc, nhưng chúng đôi khi có thể thấy nằm ngẫu nhiên dưới đất. Chúng cũng có thể kiếm từ việc đập phá một vài Kiến Trúc, như là Lò Lửa hay Nhà Xiêu Vẹo, bằng Búa hay Gậy Giải Cấu Trúc. Trong bản mở rộng Reign of Giants, Đá Băng Nhỏ luôn rơi ra một Đá.

Dưới lòng đất, Đá có thể khai khoáng từ Thạch Nhũ hoặc rớt từ Tôm Hùm Đá. Chúng cũng có thể rơi từ trên trần xuống trong những đợt Động Đất. Ngoài ra, chúng có thể rơi ra từ Thánh Tích sau khi đập vỡ chúng. Sên RùaỐc Sên Rùa sẽ cố gắng ăn Đá, và Sên Rùa sẽ tấn công người chơi đang cầm Đá nếu không có khoáng sản nằm dưới đất gần đó để chúng ăn.

Hang Chuột có thể dùng để tái tạo Đá dễ dàng, cùng với các khoáng sản khác (trừ Cẩm ThạchĐá Quý). Khi đào lên bằng Xẻng, cái hang cho ra một trong bốn khoán sản thông thường (Đá, Đá Lửa, Tiêu Thạch, Vàng Thỏi), và Chũi Trùng sống ở đó sẽ đi ra để làm một cái hang mới. Phương pháp canh tác này có thể mở rộng bằng cách bắt lấy Chũi Trùng từ một cái hang, và thả nó ra. Cái hang nó từng sống sẽ bị chiếm bởi một Chũi Trùng mới sinh ra, khiến con trong túi đồ trở nên vô gia cư (đơn giản là ổ của Chũi Trùng bị chiếm và nó không có nơi nào để sống cả). Khi thả ra, nó sẽ chạy đi và làm một cái hang mới. Có thể làm vậy nhiều lần (tốt nhất là trên một đảo nhỏ) để kiếm Đá mà không cần phải mạo hiểm trong Hang Động.

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, Chũi Trùng sẽ ăn mọi loại đá rơi trên mặt đất, Hang của chúng có thể sử dụng để tái tạo đá dễ dàng, cùng với những khoáng sản khác (ngoại từ Cẩm ThạchNgọc. Khi đào bằng Xẻng, hang sẽ rơi ra Đá, Đá Lửa, Tiêu Thạch hoặc Vàng Thỏi. Chũi Trùng sẽ tự đào một cái hang mới. Đã cũng có thể thu thập từ việc khai thác Đá Băng Nhỏ.

Trong Shipwrecked DLC, Đá có thể thu thập từ Cọc MácmaĐống Cát. Chúng cũng có thể tái tạo bằng việc khai thác Trứng Bồ Câu Rồng, Hồ Dung Nham, và Lưới Rà trên Biển Sâu. Đá cũng có thẻ rơi ra khi quay thưởng từ Máy Giật Xèng.

Trong Hamlet DLC, Đá có thể mua ở Tiệm Công CụSàn Giao Dịch Khoáng Sản với giá 1 Oinc tuy nhiên số lượng giới hạn.

Don't Starve Together icon.pngDon't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Trùng Nham sinh ra từ Chuồn Chuồn có thể đóng băng và giết, cho được hai Đá. Đây là cách mạo hiểm như nhanh chóng để tái tạo Đá. Đá cũng có thể khai thác Cây Hóa ThạchTrái Cây Đá .

Những tảng đá mới cũng được hình thành từ mưa thiên thạch.

Wilson cũng có thể chế tạo Đá thông qua kỹ năng Chuyển Đổi Quặng I.

Icon Tools.png Sử dụng

Log.png
Log.png
Rocks.png

×12

Interface arrow right.png
Fire Pit.png
Gold Nugget.png
Log.png

×4

Rocks.png

×4

Interface arrow right.png
Science Machine.png
Rocks.png
Rocks.png
Rocks.png
Science Machine.png
Cut Stone.png
Ash.png
Ash.png
Rocks.png
Spider Gland.png
Science Machine.png
Healing Salve.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Rocks.png
Rocks.png
Rocks.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Hammer.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Rocks.png
Rocks.png
Rocks.png
Cut Grass.png

×6

Interface arrow right.png
Hammer.png
Reign of Giants icon.png
Cut Grass.png

×10

Manure.png

×6

Rocks.png

×4

Alchemy Engine.png
Improved Farm.png
Rocks.png

×10

Pickaxe.png
Flint.png
Flint.png
Flint.png
Alchemy Engine.png
Thermal Stone.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Rocks.png
Rocks.png
Interface arrow right.png
Battle Helm.png
Reign of Giants icon.png Wigfrid portrait.png
Rocks.png

×5

Obsidian.png

×4

Dragoon Heart.png
Alchemy Engine.png
Dragoon Den.png
Shipwrecked icon.png
Rocks.png

×15

Trusty Tape.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Winona's Catapult.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png

Blueprint.png Thư viện ảnh